Ulubione miejsca dla ptaków

Mimo, że pustułka nie ma żadnych ogromnych rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszar prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka omija natomiast koło podbiegunowe, do którego warunków klimatu, ptak ten nie jest właściwie przystosowany.

Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej zauważa się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania, a także Hiszpania. Pośród tych państw niekwestionowany prym wiodą Niemcy, na obszarze których wystąpić może aż 60 tysięcy par. Aktualnie nasz kraj nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju.

Ptaki ludność

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spodnia część ciała ma niesamowity, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Czytaj dalej Ulubione miejsca dla ptaków