Ulubione miejsca dla ptaków

Mimo, że pustułka nie ma żadnych ogromnych rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszar prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka omija natomiast koło podbiegunowe, do którego warunków klimatu, ptak ten nie jest właściwie przystosowany.

Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej zauważa się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania, a także Hiszpania. Pośród tych państw niekwestionowany prym wiodą Niemcy, na obszarze których wystąpić może aż 60 tysięcy par. Aktualnie nasz kraj nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju.

Ptaki ludność

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spodnia część ciała ma niesamowity, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Czytaj dalej Ulubione miejsca dla ptaków

Gdzie ptaki mieszkają?

Jastrząb gołębiarz, występujący również pod inną nazwą jastrzębia zwyczajnego, to duży ptak drapieżny, który wywodzi się z rodziny jastrzębiowatych. Miejscem, które upodobał sobie ten ptak do zamieszkiwania, jest przede wszystkim strefa lasu iglastego znajdująca się na północnej półkuli globu ziemskiego. Jastrzębia gołębiarza zobaczyć można więc w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz północnych rejonach Afryki.

Jastrząb gołębiarz zaliczany jest raczej do ptaków będących gatunkiem osiadłym. Koczowanie gatunku zauważa się jedynie poza okresem lęgowym, kiedy to ptaki zamieszkujące chłodniejsze rejony Ameryki Północnej oraz Azji lecą w stronę rejonów, które cechują się nieco łagodniejszym klimatem. W Polsce jastrząb gołębiarz żyje bardzo nielicznie, a pojawiająca się zima jest dla niego pretekstem do dalekich wojaży, podczas których zamierza poszukać wystarczająco ciepłego klimatu.

Ptaki tereny

Wierzchnia strona ciała dorosłych osobników jastrzębia gołębiarza jest szaro popielata. W innym kolorze jest z kolei spód, którego jasny popiel pokryty jest w dodatku poprzecznymi, falistymi prążkami. Traktuje się to za bardzo charakterystyczną cechą morfologii  jastrzębia gołębiarza. Inaczej prezentują się natomiast młode osobniki, których wierzch ciała jest mocniej brązowy, a faliste prążki zastępowane są przez plamki, których kształt przyrównuje się do spadających kropel wody. Czytaj dalej Gdzie ptaki mieszkają?

Zasięg lotu ptaków

Bocian biały to ptak z rodziny bocianowatych, który ma dosyć duży zasięg występowania. Jest to gatunek, który spotkać można przede wszystkim na obszarze środkowej i wschodniej Azji, Półwyspu Pinerejskiego, Półwyspu Bałkańskiego, Azji Mniejszej i Azji Środkowej oraz Północnej Afryki. Bociany białe przyzwyczaiły się do mokrych terenów nizinnych, które charakteryzują się niską roślinnością, natomiast niezwykle często zagnieżdżają się niedaleko obszarów zamieszkiwanych przez człowieka.

Swoje gniazda bociany białe tworzą w większości przypadków na wysokich drzewach bądź też różnorodnych słupach oraz kominach. Budują kolistego kształtu gniazda, których szerokość mierzy standardowo około 1,5 metra. Ulubionym przysmakiem bociana białego są drobne bezkręgowce, płazy, małych rozmiarów gady, ryby, bądź też nawet mniejsze gryzonie. Gatunki tego ptaka osiągają niezwykle często nawet do 100 centymetrów długości.

Ptaki

Również rozpiętość skrzydeł tego przedstawiciela bocianowatych jest zaskakująca- może sięgnąć nawet 200 centymetrów. Bocian biały to gatunek ptaka, który charakteryzuje się tym samym upierzeniem u dwóch płci. Głowa, tułów i brzuch bociana białego są w białym kolorze, natomiast na skrzydłach posiada czarne lotki. Kontrastem są czerwone nogi i dziób, dzięki którym ptak ten jest szalenie prosty do rozpoznania. Lęg bociana białego zdarza się raz do roku. Czytaj dalej Zasięg lotu ptaków